Riskutbildning del 2 / Halkan

City trafikskola samarbetar med Eksjö trafikövningsplats i Småland och
anordnar bussresor dit för halkkörning. Dessa sker oftast onsdagar.

Risktvåan gör dig medveten om de risker som finns med att köra på
exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och
hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar.
Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med
hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer
och insikt i möjligheterna att undvika riskerna, samt hastigheten och
skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du skall lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer
och att du ska förstå hur exempelvis hastigheten påverkar dina möjligheter
att klara av svårigheter.

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör risktvåan. Detta
beror på att det ställs höga krav när det gäller bedömning, värdering och
förståelse för och av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna
manövrera bilen på ett säkert sätt.

Om du är anmäld till en kurs ska du tänka på följande:
• Du ska kunna legitimera dig med giltig ID-handling.
• Du måste följa instruktörernas instruktioner under hela kursen.
• Kom i tid!
• Transporten avgår på utsatt tid, sen ankomst och missad transport betyder
missad kurs och full debitering.
• Anmälan är bindande och du debiteras för hela kursavgiften om du uteblir.

Om du vill boka Riskutbildning två kontaktar du trafikskolans
kontor på 031 – 330 25 20, eller så kommer du in till kontoret
och bokar din tid för utbildningen.

Priset för denna utbildning är 2000 kronor inklusive transport till
Eksjö. Utbildningen ska betalas senast tre dagar innan avfärd
och anmälan är bindande.