Riskutbildning del 1

Riskettan är en obligatorisk utbildning för dig som vill ta körkort.
Denna utbildning avser alkohol, droger, trötthet samt riskbeteenden
i trafiken.

City Trafikskola anordnar denna utbildning på söndagar mellan
10.00-13.30. Utbildningen är tre timmar exklusive raster.

(Hos oss kan man göra riskettan och risktvåan på samma dag, kontakta oss för mer information)

Betalning och avanmälan ska ske senast 3 arbetsdagar innan kursen.

Om du är anmäld till en kurs ska du tänka på följande:
• Du ska kunna legitimera dig med giltig ID-handling.
• Vi pratar svenska, arabiska och kurdiska på kursen.
• Kom cirka 15 minuter innan utsatt tid för ID-kontroll.
• Kursen startar på utsatt tid, så kom i tid – sen ankomst betyder missad
kurs och full debitering.
• Anmälan är bindande och du debiteras för hela kursavgiften om du uteblir.

Ring för ytterligare information och anmälan på 031 – 330 25 20 eller besök oss på Spadegatan 8 i Angered.